• Úvodní stránka

Markéta Garguláková

TAICHI


 

Mé jméno je Markéta Garguláková. markéta

Sportu se věnuji od dětství. Byla jsem aktivní v různých sportech, např. plavání, basketbal, judo apod. V době růstu jsem měla zdravotní potíže s páteří a tak jsem docházela na zdravotní tělesnou výchovu. Mám dvě již dospělé děti. Když začaly se  školní docházkou, hledala jsem nějaké sportovní kroužky, kde by se zapojily. Přihlásila jsem je do spolku SK Slušovice a tam jsem také začala s dětmi pracovat i já. Začala jsem s pohybovými kroužky pro děti. Zároveň jsem se v rámci ČSTV vzdělávala v oblasti cvičitele dětí formou navštěvování různých seminářů. V roce 1998 jsem absolvovala kurz trenéra basketbalu a vedla jsem pak kroužek basketu pro děti. 
Taichi jsem se začala věnovat v roce 2003.  Pod vedením mého mistra Jany Wolfové jsem se naučila čchi-kungová cvičení, práci s dechem, práci se svým tělem a také se svým nitrem. Od roku 2007 jsem začala na popud svého Mistra taichi vyučovat ve Slušovicích. V r. 2012 mně oslovila Katka Čajánková, jestli bych mohla cvičit v jejím studiu. Tuto nabídku jsem s radostí přijala a tam také stále učím.
 
Taichi je systém tradičního zdravotního čínského cvičení a bojového umění.  Má původ v taoistické filosofii, která vychází z inspirace přírodou. Člověk se především učí správnému držení těla a správnému dýchání, přirozenému pohybu, který je mu vlastní.